Recruitment

Lẩu Ba Lý Hong Kong cuisine có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

  • Nhân Viên oder: 3 người
  • Nhân viên phục vụ: 3 người
  • Trợ lý quản lý nhà hàng: 2 người

Điều kiện ứng tuyển: xem tại đây

Thời gian ứng tuyển: đến hết ngày 15/11/2019.

Hình thức nộp hồ sơ: Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Lẩu Ba Lý tầng 3 AEON mall  Long Biên Hà Nội nộp online qua website: labaly.com hoặc qua mai: laubaly.99@gmail.com